cruso.info
Главная

Открытая терраса (

Открытая терраса (

                               Схема аналізу складного безсполучникового речення

1.     Аналізоване речення.

2.  Яке це речення за метою висловлювання, емоційним забарв­ленням (розповідне, питальне, спонукальне, окличне).

3.     Безсполучникове, Яка інтонація є засобом зв'язку?

4.     Кількість предикативних частин, що входять до складу речення (виділити кожну з них)

5.   Речення з однотипними (однорідними) частинами, з різнотип­ними (неоднорідними) чи ускладненого типу?

6.     Які смислові відношення існують між частинами складного безсполучникового речення з однотипними частинами (перелік одноча­сних чи сумісних явищ, перелік послідовних у часі явищ, зіставлення чи протиставлення явищ)?

7.  Яку підрядну частину нагадує собою одна з предикативних ча­стин прогнозованого безсполучникового речення з різнотипними час­тинами (з'ясувальне, часове, способу дії, умови, мети тощо)?

8.  Якими засобами виражені смислові і синтаксичні зв'язки між предикативними частинами речення (співвідношення часових, видових і способових форм дієслів — присудків, порядок розташування преди­кативних частин, спільний другорядний член, наявність у наступній ча­стині співвідносного займенника чи прислівника, наявність у першій ча­стині слова, що потребує пояснення)?

9. Перша предикативна частина (аналіз за схемою простого ре­чення: двоскладне, односкладне (тип односкладного); поширене; по­вне, неповне: головні і другорядні члени речення (аналізуються за схе­мою синтаксичного розбору простого речення), словосполучення (від­ношення і зв'язки).

10.  Друга предикативна частина.

11. Розділові знаки у складному безсполучникову реченні.

12.  Схема речення (графічна і лінійна).

 Зразок 

1.     Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани... (О.Гончар).

2.     Розповідне, неокличне.

3.   Безсполучникове, бо засобом зв'язку предикативних частин є інтонація переліку, що виражає логічну однорідність.

4.    Речення складається з двох предикативних частин: 1) Відбились зорі у воді; 2) Летять до хмар тумани.

5.     Речення з однотипними частинами.

6. Між предикативними частинами складного безсполучникового речення єднальні відношення (перелік сумісних явищ)

7.     Предикативні частини з'єднані між собою, крім інтонації, спів­відношенням способових (дійсний спосіб) форм дієслів — присудків.

8.  Перша предикативна частина співвідноситься з двоскладним, поширеним, повним, неускладненим простим реченням. (Головні і другорядні члени речення, словосполучення аналізуються за схемою син­таксичного розбору простого речення).

9.     Друга предикативна частина (аналіз за схемою простого речен­ня).

10.  Предикативні частину відділяються між собою комою

11.  Графічна схема: , . Лінійна схема: [   ], [   ].

Светильник с цветами своими руками 697
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Открытая терраса (
Теги:

Как сделать выхлоп на две стороны  Сделать своим руками подсветку на авто  Как сделать крутую диаграмму  Кавказские поздравление от сыновей  Зеркальный блеск как сделать  Как в ворде сделать линию посередине листа  Как сделать колодец чтобы зимой была вода  Схема блока управления сигнализации калина  Открытки стильные цветы в  Как в тексте сделать подчеркивание без текста  Кристине с любовью открытка  Ландшафтный дизайн частный специалист  Как самим сделать интерьерную куклу своими  Как сделать самодельный леденец  Старинные схемы вышивки крестом рушников  Установка окон своими руками видио  Мастер класс подарки из конфет новогодний  Поделки из пластилина смешарики фото  Декор поделки из картона  Жакеты с косами спицами схемы  Как сделать включение светодиодной ленты  Как сделать кашу с яблоками  Как научиться разбираться в схемах для вязания  Вязание кофт на лето для женщин  Как самому придумать дизайн кухни гостиной  

 Рейтинг@Mail.ru
Закрыть ... [X]
Карта сайта