cruso.info
Главная

Крестильная рубашка

Крестильная рубашка

                               Схема аналізу складного безсполучникового речення

1.     Аналізоване речення.

2.  Яке це речення за метою висловлювання, емоційним забарв­ленням (розповідне, питальне, спонукальне, окличне).

3.     Безсполучникове, Яка інтонація є засобом зв'язку?

4.     Кількість предикативних частин, що входять до складу речення (виділити кожну з них)

5.   Речення з однотипними (однорідними) частинами, з різнотип­ними (неоднорідними) чи ускладненого типу?

6.     Які смислові відношення існують між частинами складного безсполучникового речення з однотипними частинами (перелік одноча­сних чи сумісних явищ, перелік послідовних у часі явищ, зіставлення чи протиставлення явищ)?

7.  Яку підрядну частину нагадує собою одна з предикативних ча­стин прогнозованого безсполучникового речення з різнотипними час­тинами (з'ясувальне, часове, способу дії, умови, мети тощо)?

8.  Якими засобами виражені смислові і синтаксичні зв'язки між предикативними частинами речення (співвідношення часових, видових і способових форм дієслів — присудків, порядок розташування преди­кативних частин, спільний другорядний член, наявність у наступній ча­стині співвідносного займенника чи прислівника, наявність у першій ча­стині слова, що потребує пояснення)?

9. Перша предикативна частина (аналіз за схемою простого ре­чення: двоскладне, односкладне (тип односкладного); поширене; по­вне, неповне: головні і другорядні члени речення (аналізуються за схе­мою синтаксичного розбору простого речення), словосполучення (від­ношення і зв'язки).

10.  Друга предикативна частина.

11. Розділові знаки у складному безсполучникову реченні.

12.  Схема речення (графічна і лінійна).

 Зразок 

1.     Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани... (О.Гончар).

2.     Розповідне, неокличне.

3.   Безсполучникове, бо засобом зв'язку предикативних частин є інтонація переліку, що виражає логічну однорідність.

4.    Речення складається з двох предикативних частин: 1) Відбились зорі у воді; 2) Летять до хмар тумани.

5.     Речення з однотипними частинами.

6. Між предикативними частинами складного безсполучникового речення єднальні відношення (перелік сумісних явищ)

7.     Предикативні частини з'єднані між собою, крім інтонації, спів­відношенням способових (дійсний спосіб) форм дієслів — присудків.

8.  Перша предикативна частина співвідноситься з двоскладним, поширеним, повним, неускладненим простим реченням. (Головні і другорядні члени речення, словосполучення аналізуються за схемою син­таксичного розбору простого речення).

9.     Друга предикативна частина (аналіз за схемою простого речен­ня).

10.  Предикативні частину відділяються між собою комою

11.  Графічна схема: , . Лінійна схема: [   ], [   ].

Схема подключения ламп в светильнике армстронг 164
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Крестильная рубашка
Теги:

Аксессуары к кукольному домику своими руками  Схема аккумулятора для мобильного телефона  Отстойник для скважины своими руками  Декупаж бумагой с ирисом  Миниатюрные кресла своими руками  Реболлинг видеокарты в домашних условиях  Как сделать в скайриме кровь на снегу  Сделать корпус для подшипников в домашних условиях  Озорное поздравление с днем рождения мужчину  Спасибо за поздравления родственникам  Кромочные узоры для вязания спицами  

 Рейтинг@Mail.ru
Закрыть ... [X]
Карта сайта