cruso.info
Главная

Утепление

Утепление

                               Схема аналізу складного безсполучникового речення

1.     Аналізоване речення.

2.  Яке це речення за метою висловлювання, емоційним забарв­ленням (розповідне, питальне, спонукальне, окличне).

3.     Безсполучникове, Яка інтонація є засобом зв'язку?

4.     Кількість предикативних частин, що входять до складу речення (виділити кожну з них)

5.   Речення з однотипними (однорідними) частинами, з різнотип­ними (неоднорідними) чи ускладненого типу?

6.     Які смислові відношення існують між частинами складного безсполучникового речення з однотипними частинами (перелік одноча­сних чи сумісних явищ, перелік послідовних у часі явищ, зіставлення чи протиставлення явищ)?

7.  Яку підрядну частину нагадує собою одна з предикативних ча­стин прогнозованого безсполучникового речення з різнотипними час­тинами (з'ясувальне, часове, способу дії, умови, мети тощо)?

8.  Якими засобами виражені смислові і синтаксичні зв'язки між предикативними частинами речення (співвідношення часових, видових і способових форм дієслів — присудків, порядок розташування преди­кативних частин, спільний другорядний член, наявність у наступній ча­стині співвідносного займенника чи прислівника, наявність у першій ча­стині слова, що потребує пояснення)?

9. Перша предикативна частина (аналіз за схемою простого ре­чення: двоскладне, односкладне (тип односкладного); поширене; по­вне, неповне: головні і другорядні члени речення (аналізуються за схе­мою синтаксичного розбору простого речення), словосполучення (від­ношення і зв'язки).

10.  Друга предикативна частина.

11. Розділові знаки у складному безсполучникову реченні.

12.  Схема речення (графічна і лінійна).

 Зразок 

1.     Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани... (О.Гончар).

2.     Розповідне, неокличне.

3.   Безсполучникове, бо засобом зв'язку предикативних частин є інтонація переліку, що виражає логічну однорідність.

4.    Речення складається з двох предикативних частин: 1) Відбились зорі у воді; 2) Летять до хмар тумани.

5.     Речення з однотипними частинами.

6. Між предикативними частинами складного безсполучникового речення єднальні відношення (перелік сумісних явищ)

7.     Предикативні частини з'єднані між собою, крім інтонації, спів­відношенням способових (дійсний спосіб) форм дієслів — присудків.

8.  Перша предикативна частина співвідноситься з двоскладним, поширеним, повним, неускладненим простим реченням. (Головні і другорядні члени речення, словосполучення аналізуються за схемою син­таксичного розбору простого речення).

9.     Друга предикативна частина (аналіз за схемою простого речен­ня).

10.  Предикативні частину відділяються між собою комою

11.  Графічна схема: , . Лінійна схема: [   ], [   ].

Как лучше сделать кладку стен 103
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Утепление
Теги:

Схема по окружающему миру  Как сделать мужчине приятное чтоб запомнилось  Схема подключения автомобильного преобразователя  Как сделать парную с мойкой  Инструкция как сделать бумажный домик  Открытка для максима с днем рождения  Как сделать коллажи фотографий виде сердце  Принципиальная схема к светодиодному светильнику  Текст официального поздравления в прозе  Начало строительства каркасного дома своими руками  Нежный колье с бисер схемы  Как сделать макрос на удары в вов  Узнать подарок от санлайт по промокоду  Как сделать свинину под шубой  Как сделать пояс для сумки  Как сделать подиумы на полку для динамиков  Схема мягкой кровли с утеплителем  Как подстричь в домашних условиях полукругом  Цветок на шапку крючком со схемами  Оформить коробок своими руками фото  Пошаговое вязание на грудничков  Как сделать картинку не повторяться в css  

 Карта сайта